((بسم الله الرحمن الرحیم))

چارت سازمانی و اعضای هیئت مدیره ی شرکت کاشی سنتی گوهر شاد به شرح زیر می باشد:

چارت عکس

 

اسامی اعضای محترم هیئت مدیره ی شرکت کاشی سنتی گوهرشاد به شرح زیر می باشد:

 

♦حجت الاسلام و المسلمین حجت گنابادی نژاد 

گنابادی نژاد
_متولی موقوفه ی عبدالله رضوی

_کارشناس علوم و معارف قرآنی

_رییس هیئت مدیره ی شرکت کاشی سنتی گوهرشاد

_رییس کل اداره اوقاف و امور خیریه ی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

♦محمد رضا تقوی بجنوردی

تقوی

 

_متولی موقوفه ی ملا محمد

_کارشناس ارشد مهندسی معماری

_نایب رئیس هیئت مدیره ی شرکت کاشی سنتی گوهرشاد

 

 

 

 

 

♦مسعود صباغیان

DSC 1026

_متولی موقوفه ی گوهرشاد آغا

_کارشناس مدیریت آموزشی

_عضو هیئت رئیسه ی شرکت کاشی سنتی گوهرشاد

 

 

 

 

♦منصور عرب

عرب

_کارشناس مواد و سرامیک

_مدیر عامل شرکت کاشی سنتی گوهرشاد

 

 

 

 

 

♦مهدی حسن زاده توکل

حسن زاده توکل

_کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

_بازرس اصلی شرکت کاشی سنتی گوهرشاد

 

 

 

 

 شرکت کاشی سنتی گوهرشاد